ساز ببر
آرمین پورمعصومی

آرمین پورمعصومی

بیش از ۸ سال سابقه تدریس

کاردانی نوازندگی پیانو کلاسیک

مدرس پیانو کلاسیک و پاپ

عضو انجمن موسیقی
آموزش های تکمیلی پیانو کلاسیک از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ زیر نظر  استاد فریدون ناصحی
هنرجوی آقایان دکتر مانی جعفر زاده / دکتر امیرحسین ایزدی / رافائل میناسکانیان / دکتر امیرحسین منعمی / حسین خسرویان
اجراهای متعدد گروهی


+ شماره تماس هنرجویان: ۰۹۱۲۹۴۳۷۲۷۹
+ هزینه هر ترم کلاس ۱۰ جلسه ای در منزل هنرجو: 2.500.000 تومان

عضویت در خبرنامه

اخبار جدید اساتید حوزه موسیقی را دریافت نمایید